રાહુલ ગાંધી / 70 વર્ષમાં દેશની જે પણ સંપત્તિ બની તેને મોદી સરકાર 2-3 લોકોને જ વેચી રહી છે

 રાહુલ ગાંધી / 70 વર્ષમાં દેશની જે પણ સંપત્તિ બની તેને મોદી સરકાર 2-3 લોકોને જ વેચી રહી છે
  • પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં રાહુલ ગાંધીના મોદી સરકાર પર આકરા ચાબખા
  • રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું 70 વર્ષની સંપત્તિ વેચવાનો નિર્ણય લીધો મોદી સરકારે
  • રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે મોદી સરકારે રેલવે પણ વેચી રહી છે.

રાહુલ ગાંધીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને મોદી સરકાર પર મોટા હુમલા કર્યાં. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપનો એક નારો હતો કે 70 વર્ષમાં કંઈ થયું નથી અને કાલે નાણામંત્રીએ કહ્યું કે 70 વર્ષમાં આ દેશની જે સંપત્તિઓ બની હતી તેને વેચવાનો નિર્ણય પણ લઈ લેવાયો. મતલબ પ્રધાનમંત્રીએ બધુ વેચી દીધું છે.

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે મોદી સરકારે રેલવે પણ વેચી રહી છે. મોદી સરકાર ફક્ત 203 લોકોને દેશની સંપત્તિ વેચી રહી છે.

Digiqole ad Digiqole ad

Simoni Shah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *