JEE અને NEET ની પરિક્ષાઓ ને પાછી ધકેલવા માટે વિદ્યાર્થીઓ નું ઓનલાઇન આંદોલન

 JEE અને NEET ની પરિક્ષાઓ ને પાછી ધકેલવા માટે વિદ્યાર્થીઓ નું ઓનલાઇન આંદોલન

Jee અને Neet ની પરીક્ષા ને રદ કરવા ઉપરાંત તેમને પાછી ધકેલવા માટે દેશ ભર માં વિધાર્થીઓ આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે.

સાથે સાથે આજ ના દિવસ દરમિયાન લાખો વિધાર્થીઓ એ ટ્વિટર પર ટ્વિટ કરી ને આંદોલન ચલાવ્યું હતું.

Digiqole ad Digiqole ad

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *