હાર્દિક પટેલના ટ્વિટથી કોગ્રેંસમાં હાહાકાર

 હાર્દિક પટેલના ટ્વિટથી કોગ્રેંસમાં હાહાકાર

હાર્દિક પટેલના ટ્વિટથી ફરી ગરમાયો. કોશિશતો ચાલુ જ છે પરંતુ સમય બતાવશે કોના પર કોણ ભરી છે. કોગ્રેંસની અંડર કળશ ફરીથી સપાટી પર

 

Digiqole ad Digiqole ad

Simoni Shah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *