અક્ષય કુમાર ચાંદની ચોકમાં દોડતો જોવા મળ્યો, કહ્યું- આ મારું જન્મસ્થળ છે

 અક્ષય કુમાર ચાંદની ચોકમાં દોડતો જોવા મળ્યો, કહ્યું- આ મારું જન્મસ્થળ છે

અક્ષય (Akshay Kumar) દર વર્ષે એક શ્રેષ્ઠ ફિલ્મો રજૂ કરે છે. હવે અક્ષય જલ્દી જ રક્ષાબંધન (Rakshabandhan) તેમના ચાહકો સામે નવી ફિલ્મ રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે, અક્ષય કુમાર આ સમયે ઘણા પ્રોજેક્ટ્સમાં વ્યસ્ત છે. અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ‘બેલબોટમ’ તાજેતરમાં રિલીઝ થઈ છે, જેના કારણે અભિનેતાની પણ ઘણી પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. હવે અક્ષયનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે

અક્ષય (Akshay Kumar) દર વર્ષે એક શ્રેષ્ઠ ફિલ્મો રજૂ કરે છે. હવે અક્ષય જલ્દી જ રક્ષાબંધન (Rakshabandhan) તેમના ચાહકો સામે નવી ફિલ્મ રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે, અક્ષય કુમાર આ સમયે ઘણા પ્રોજેક્ટ્સમાં વ્યસ્ત છે. અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ‘બેલબોટમ’ તાજેતરમાં રિલીઝ થઈ છે, જેના કારણે અભિનેતાની પણ ઘણી પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. હવે અક્ષયનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે

અક્ષય (Akshay Kumar) દર વર્ષે એક શ્રેષ્ઠ ફિલ્મો રજૂ કરે છે. હવે અક્ષય જલ્દી જ રક્ષાબંધન (Rakshabandhan) તેમના ચાહકો સામે નવી ફિલ્મ રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે, અક્ષય કુમાર આ સમયે ઘણા પ્રોજેક્ટ્સમાં વ્યસ્ત છે. અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ‘બેલબોટમ’ તાજેતરમાં રિલીઝ થઈ છે, જેના કારણે અભિનેતાની પણ ઘણી પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. હવે અક્ષયનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે

Digiqole ad Digiqole ad

Simoni Shah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *